Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

AQUAFIN-IC

Kristalize Su Yalıtımı Malzemesi

 

 

Açıklama:

 

Çimento esaslı, kristalize, kapiler, sürme su yalıtımı malzemesidir.          

 • Devamlı aktiftir.
 • Betonun içine nüfuz eder.
 • Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
 • Klor içermez.
 • Yüksekhidrostatik basınca dayanıklıdır.
 • Karbonik frenleyici özelliği vardır.
 • Sonradan oluşan ve 0,4mm’ye kadar olan çatlakları kapatır.
 • Alman resmi test raporları mevcuttur.

 

Sarfiyat:

1,2-1,5 kg/m2

Ambalaj:

25 kg torba

 

AQUAFIN-2K/M

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, %115 Elastik Su Yalıtımı

 

 

Açıklama:

 

                                                                                                                                    

Beton, tuğla duvar ve doğal taşlarda su yalıtımı ve koruma amaçlı kullanılan iki bileşenli, çimento esaslı, elastomerik, polimer takviyeli, UV-dayanımlı, üstün nitelikli sürme su yalıtımı malzemesidir.

 • 2,5 mm. çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
 • Püskürtme yöntemiyle, malayla, fırçayla, ruloyla kolayca uygulanabilir.
 • Nefes alır.
 • 7 bar pozitif su basıncında geçirimsizdir.
 • Üzeri kaplanabilir ya da açık bırakılabilir.
 • UV dayanımı yanında, her türlü hava şartına ve donma-çözünme etkilerine dayanıklıdır.
 • Nemli yüzeylere astar gerektirmeden kolayca tutunur.
 • Doğa dostudur.
 • İçme suyuna onaylıdır.
 • Kök dayanımı vardır.

 

Sarfiyat:

3-4 kg/m²

Ambalaj:

35 kg set (25 kg toz + 10 kg sıvı)

 

TEYAPLAST-2K

Çimento Esaslı, İki Bileşenli, Esnek Su Yalıtımı

 

 

Açıklama:

 

                                                                                                                                        

İki bileşenli, çimento esaslı, karıştırıldığında kullanıma hazır, negatif ve pozitif yönden (sürülerek) uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

 • Esnektir.
 • 20 metre su basıncına karşı geçirimsizdir.
 • Karıştırılması ve uygulaması kolaydır.
 • Fırça veya ince mala ile uygulanır.
 • Uygun hazırlanmış yüzeylere iyi yapışır.
 • Kum ve çimento esaslı oluşu dolayısıyla rutubetli beton yüzeylere çok iyi uyum sağlar.
 • Rötre çatlaklarına mukavimdir.
 • İstendiğinde file donatı ile birlikte takviyeli kullanılabilir.
 • Darbelere mukavimdir.
 • Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
 • Derzsiz ve eksiz uygulama yapılabilir.
 • Boyanabilir.
 • İçme suyu ile temasa uygundur.

 

Sarfiyat:

Islak hacimlerde ve perdelerde: 3,0 kg/m² Su deposu, havuz ve teraslarda:3,5-4,0 kg/m²

Ambalaj:

25 kg set (19 kg toz + 6 kg sıvı)

 

TEYAPLAST-TX

Çimento Esaslı, İki Bileşenli, Negatif-Pozitif Yönden Uygulanabilen Su Yalıtımı

 

 

Açıklama:

 

TEYAPLAST-TX çimento esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir. 

Uygulama Alanları:

 • Islak hacimlerde  (WC, banyo, mutfak gibi)
 • Balkon  ve küçük teraslarda,
 • Asansör çukurlarında,
 • Betonarme borularda,
 • Betonu su, karbonizasyon ve buz çözücü tuzlardan korumada,
 • Balık yetiştirme havuzlarında,
 • Çiçeklik yalıtımında,
 • İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda kullanılır.

Özellikler/Avantajlar:.

 • Karıştırılması ve uygulaması kolaydır.
 • Fırça ile uygulanır.
 • Uygun hazırlanmış yüzeylere iyi yapışır.
 • Çimento esaslı oluşu dolayısıyla rutubetli beton yüzeylere çok iyi uyum sağlar.
 • Kapiler etkiye sahiptir.
 • İstendiğinde file donatı ile birlikte takviyeli kullanılabilir.
 • Darbelere dayanıklıdır.
 • Beton yüzeylere mükemmel yapışması ile büyük oranda güvencelidir.
 • Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
 • Derzsiz ve eksiz uygulamayapılabilir.
 • Boyanabilir.

 

Sarfiyat:

3,5-4,0 kg/m²

Ambalaj:

27 kg set (25 kg toz + 2 kg sıvı)

 

AQUAFIN-1K

Tek Bileşenli Sürme Su Yalıtım Malzemesi

 

 

Açıklama:

 

Çimento esaslı, tek bileşenli, rijit, sürme su yalıtımı malzemesidir.              

 • Negatif su basıncına oldukça dayanıklıdır.
 • Her türlü su yalıtım uygulamasında kullanılabilir.
 • AQUAFIN-2K/M ile birlikte sistem teşkilinde kullanılır.
 • Ekonomiktir.
 • Tüm yüzeyi düzeltmek ve yapılacak olan yalıtım katmanına astar teşkil etmek amacıyla kullanılabilir.
 • Betona aderansı mükemmeldir.

 

Sarfiyat:

3,5-4,5 kg/m²

Ambalaj:

25 kg torba

 

AQUAFIN-UM

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Elastik Su Yalıtımı

 

 

Açıklama:

 

                                                                                                                                   

İki bileşenli, çimento esaslı, yüksek elastikiyetli, polimer dispersiyon koruma ve su yalıtımı malzemesidir.

 • Toprak altı veya üstü uygulamalarda kullanılabilir.
 • %40 düzeyinde elastikiyete sahiptir.
 • Çatlak köprüleme özelliği vardır. (1,15 mm)
 • Yatay, dikey ve baş üstü uygulamalarında kullanılabilir.
 • Dışarıdan (pozitif taraf) veya içeriden (negatif taraf) eski veya yeni binaların temellerinde su yalıtımında kullanılabilir.
 • Balkonlarda, plaza çatılarında, UV koruma katmanları ile kullanılabilir.
 • Seramik altına uygulanabilir.
 • Su, kirli su, deniz suyu ve akvaryum tanklarında ve diğer betonarme sistemlerde kullanılabilir.
 • Solvent içermez, doğa dostudur.
 • Çoğu durumda astar gerektirmez.
 • Nefes alır.
 • Nemli yüzeylere uygulanabilir.
 • Aşınmaya, mekanik yüklere ve çözücü tuzlara dayanıklıdır.
 • Hafif yaya trafiğine dayanıklıdır.
 • Daima elastik özelliğini korur.
 • Yüksek su basıncına karşı dayanır (pozitif taraftan 50 m).
 • Ekonomiktir.

 

Sarfiyat:

3,0-4,0 kg/m²

Ambalaj:

35 kg set (25 kg toz + 10 kg sıvı)

 

FIX-10-S

Ani Priz Etkili Su Durdurucu Tıkaç Harcı

 

 

Açıklama:

 

Klorit içermeyen, su ile temas ettiğinde ani priz alan çimento esaslı harçtır.

 • Döşemelerde ve su sızıntısı bulunan herhangi bir yüzeyde,
 • Menhollerde,
 • Tünellerde,
 • Basınçlı veya basınçsız her türlü su sızıntısı durumundakullanılır.

 

Sarfiyat:

1,20 kg/dm³

Ambalaj:

6 kg plastik kova

AQUAFIN-IC-2K

Çimento Esaslı, İki Bileşenli, Kristalize Su Yalıtımı

 

 

Açıklama:

 

Çimento esaslı, iki-bileşenli, betonun içine nüfuz eden, kristalize su yalıtımı malzemesidir. 

Uygulama Alanları:

 • Dıştan ve içten uygulamalarda; bodrumların, asansör boşluklarının, temellerin, istinat duvarlarının su yalıtımı
 • İçme suyu depolarının, su depolarının, su arıtma tesislerinin, garajların, tünellerin, vb. yapıların su yalıtımı
 • Şap altı uygulamalarda, havuzlarda, bina cephelerinde  ve temel altı su yalıtımı

Özellikler/Avantajlar:

 • Kapiler boşlukları doldurur.
 • Betonun içine nüfuz eder.
 • Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
 • Klor içermez.
 • Yüksekhidrostatik basınca dayanıklıdır.
 • Sürekli olarak aktif kalır.
 • Sonradan oluşan ve 0,4mm’ye kadar olan çatlakları kapatır.

 

Sarfiyat:

Toprak nemi / sürekli olmayan birikinti suları: 0,75 kg/m² (bir kat) Basınçsız su: 1,2 kg/m² (iki kat) Yükselen sular / basınçlı su: 1,5 kg/m² (iki kat)

Ambalaj:

25 kg torba + 8 kg bidon

 
Etiketler:Bu ürün 3317 defa incelenmiştir.

Yorumlar